“Wat mij bij de kladden grijpt, is het inzicht dat ik hier niet aan de slag hoef met het zoveelste verbeterplan, een uitdaging, een challenge. Hier gaat het om een ander soort verandering, een verandering waar alcohol eigenlijk niets mee te maken heeft.”

Bovenstaande tekst komt uit het boek De Kunst van Nuchter Leven. In dit boek vertel ik inzichten uit mijn proces van drinker naar niet-drinker. Dit boek is meer dan een ervaringsverhaal alleen. Toen ik gestopt was had ik dorst naar kennis, ik wilde weten hoe het nou kwam dat het stoppen zo makkelijk was gegaan. Ik deed de 5-jarige HBO studie psychosynthese en volgde verschillende bewustzijnstrajecten, ik verdiepte mij in psychologie en filosofie. Zo ontwikkelde ik een 2-daagse training die inmiddels is gevolgd door honderden mensen die ook vrij en nuchter willen zijn.

In deze training maken deelnemers een transformatieproces door.

Er zijn een paar specifieke oefeningen die de ommekeer bewerkstelligen. Zij zijn het goud van het alchemistische proces van transformatie. Deze werkvormen vind je niet in het boek De Kunst van Nuchter Leven. Je vindt ze in geen enkel boek. Ze worden doorgegeven in live contact. Deelnemers gaan in de ervaringsoefeningen zien waar ze het contact met zichzelf verloren zijn, hoe alcohol hier een rol in speelt en kunnen zich na een aantal stappen opnieuw verbinden met wie ze in essentie zijn. Deze oefeningen overstijgen het mentale begrip van de feitelijke wereld. In dit soort oefeningen betreed je het heilige gebied van de binnenwereld.

Voor mij was stoppen met drinken geen kwestie van een knop omzetten. Het was een kwestie van een deel van mijzelf her-ontdekken en me daar opnieuw mee verbinden. Niet op concreet niveau, niet feitelijk, maar in een reis door mijn belevingswereld. Dit veroorzaakte een paradigma-shift met enorme impact. Ik hoefde niet meer, nooit meer, te drinken.

In de 4-daagse Masterclass De Kunst van Nuchter Leven krijg je de sleutel van onze schatkist. We laten je zien hoe je anderen kunt begeleiden bij deze (en andere) oefeningen. Je ervaart en leert om een deelnemer of cliënt via deze werkwijze te begeleiden naar een nieuw perspectief. Je gaat na 4 dagen naar huis met een map waarin alle inspiratie, werkvormen, meditaties en direct toepasbare interventies zijn uitgewerkt, netjes geordend. Zo krijg je het goud in handen.

Je bent volledig vrij hoe je het geleerde na de Masterclass wilt inzetten in je professionele praktijk.

De Kunst van Nuchter Leven sluit inhoudelijk en in de werkvormen aan bij het gedachtengoed van Gabor Maté.

“The opposite of addiction is connection.”
― Gabor Maté