De Kunst van Nuchter Leven is een eenvoudige manier om te stoppen met drinken en te gaan leven vanuit vrijheid en helderheid. De methode richt zich niet zozeer op een verbetering als wel op een diepgewortelde verandering van de relatie met alcohol.

Voor wie is deze methode geschikt:

 • iedereen die zijn relatie met alcohol als ‘onvrij’ ervaart
 • mensen met zelf-reflecterend vermogen, vaak mbo of hoger opgeleid

In de gezondheidszorg en verslavingszorg worden classificaties gebruikt om alcoholproblematiek aan te geven. Daarbij worden de termen sociaal drinker, bovenmatig (of stevige) drinker, probleemdrinker en alcoholafhankelijkheid gebruikt. Die gaan over de hoeveelheid die je drinkt. De Kunst van Nuchter Leven kijkt niet naar hoeveelheid, maar naar de mate van vrijheid. Bijvoorbeeld: kan een feestje leuk zijn als er geen alcohol is? Kun je ontspannen zonder alcohol? Wat doe je bij verveling of een euforisch gevoel? Afhankelijkheid gaat niet over kwantiteit. Ook als je 2 glazen per dag drinkt kun je daarin onvrijheid ervaren.

De methode blijkt bij uitstek te werken voor de High Functioning Alcoholic (HFA) of ‘hoog presterende alcoholist’. Ook voor binge-drinkers (mensen die af en toe maar dan heel erg veel drinken) heeft De Kunst van Nuchter Leven de nodige handvatten om een drastische verandering te bewerkstelligen.

Waarom zou je deze methode gebruiken?

 • De Kunst van Nuchter Leven richt zich op een verdere psychologische ontwikkeling en toename van het bewustzijn die door alcohol deels is gestagneerd. Anders gezegd: in de methode krijg je zicht op waar alcohol je vandaan heeft gehouden. Vervolgens leer je hoe je je daar mee kunt verhouden.
 • Er is uitgebreid aandacht voor en beoefening van de dagelijkse praktische toepassingen daarvan.
 • Alcohol en het proces van niet drinken wordt gezien als een ingang naar persoonlijke (en transpersoonlijke) ontwikkeling en niet als probleem waar je vanaf moet zien te komen.
 • Er wordt daarnaast, en vooral in de eerste fase, aandacht besteedt aan de fysieke en gezondheidsaspecten van het gebruik van alcohol en het stoppen daarmee.
 • Stoppen met het gebruik van alcohol via deze methode heeft naast de toename van gezondheid vooral veel effect op je geestelijk welbevinden. Je ervaart meer ruimte, vrijheid, rust, kracht en autonomie.

Wat zijn de uitgangspunten, de leidende principes?

 • Je drinkt niet voor korte of langere tijd.

Minderen houdt de psychische onvrijheid in stand. Je hoeft hier nog niet een besluit over te nemen of dat zeker te weten, dat komt in de methode, in de eerste fase, aan bod.

 • Verlangen is je motor.

Het gaat niet over wat je niet meer wilt, dat weet je wel, het gaat over wat je ten diepste wél zou willen. In onze vroege jeugd stoppen we veel verlangens in de kast omdat ze toen niet vervuld zijn. We hebben het opgegeven diep te verlangen, terwijl dat nu juist je motor is. Als volwassene is het mogelijk de vitaliteit van verlangen zelf toe te laten zonder dat het persé vervuld moet worden. Hier mee in contact zijn geeft oneindig veel vrijheid.

 • Je ervaring in het moment is leidend.

Alcohol is een middel wat helpt bij het niet hoeven zien of voelen wat zich in je afspeelt. Door dit te leren, en te oefenen met het erkennen en herkennen van je ervaringen, is alcohol niet meer nodig. Je hoeft nergens naar toe en gaat niets uit de weg. Je kunt gaan zien waar je je hebt laten leiden door aannames, overtuigingen en meningen en beelden over de toekomst of uit het verleden.

 • In contact met een ander leer je over jezelf

Wanneer je in fysieke nabijheid bent van anderen leer je meer, sneller en intensiever dan dat je dat alleen in je hoofd,- of met een boek kunt doen.

 1. We stimuleren het delen van je ervaringen (en die van anderen te horen), het verandert je isolement.
 2. Je ervaringen worden makkelijker en beter in jezelf te herkennen omdat je niet alleen mentaal met jezelf bezig bent.

Hoe is de methode opgebouwd?

De methode doorloopt 5 fasen:

 1. voorbereiding – erkennen wat alcohol doet en wat je in je leven wilt
 2. besluit – een helder, gefundeerd en ‘smart’ besluit voor de periode dat je niet drinkt
 3. actieve verandering – opbouwen en verzamelen van ervaringen van een nuchter leven
 4. evaluatie – terugkijken en een nieuw besluit nemen (herhalen van 2 en 3)
 5. integratie en groei – besluiten waar en hoe je je verder wilt ontwikkelen

Tijdens het werken met de methode, of het nu is in een online cursus of 'boost' sessie, kun je je steeds afvragen: waar kijk ik eigenlijk naar? We voelen ons vaak overrompeld door emoties of situaties en reageren impulsief. Door te kijken naar de verschillende gebieden in je leven krijg je helderheid over je doen en laten.
Die aandachtsgebieden zijn:

 1. in jezelf – hoe leer je innerlijk te luisteren, wat is waar, wat stuurt mij, wat bestrijdt mij?
 2. in relatie tot anderen – hoe maak ik contact, wat stuurt mijn gedrag, wat wil ik zelf?
 3. in je omgeving – hoe verhoud ik me tot de sociale structuren waar ik deel vanuit maak?
 4. in de wereld – hoe sta ik in de wereld? Waar wil ik zijn?

Hoe werkt het?

1. voorbereiding

Je krijgt theorie en diverse modellen uitgelegd waardoor je op een gestructureerde manier naar jezelf en je gedrag gaat kijken. Deze theorie en modellen geven inzicht in je beweegredenen, je valkuilen en ook je diepe verlangen. Je gaat onderzoeken wat jouw kwaliteiten zijn, hoe je daar tot nu toe mee om bent gegaan en wat de invloed van alcohol op jouw kwaliteiten is.

2. besluit

Je neemt een positief besluit om je voor een bepaalde, afgesproken tijd, te focussen en laten leiden door een belangrijke kwaliteit van jou. De consequentie van dat besluit is dat je niet drinkt. Het nemen van het besluit is de belangrijkste en kortste fase.

3. actieve verandering

Je drinkt geen alcohol en zult daar aan moeten wennen. Alle gelegenheden (mensen, plaatsen, feestdagen) waarbij je eerder wel dronk zijn nieuw. Je kunt dit gaan zien als een experiment, een avontuur. Je gaat bouwen aan nieuwe ervaringen. Het is nodig om dat met bewustzijn te doen. Hiervoor krijg je opdrachten en tips. Je vindt steun bij de online groepsgenoten.

4. evaluatie

Je gaat terugkijken naar je ervaringen van je alcoholvrije periode. Waar was het beter dan eerst, waar was het minder leuk of goed dan toen je wel dronk. Aan de hand van deze ervaringen neem je opnieuw een besluit.

5. integratie en groei

Je raakt steeds meer gewend aan niet drinken, net als de mensen in je omgeving. Je vraagt je soms af of je nooit meer zult drinken. Om langdurig alcoholvrij te blijven is het van belang om je toe aandacht te houden bij wie jij in essentie bent. Welke kwaliteiten ga je vorm geven? Hoe ga je zorgen dat je het contact niet verliest met jouw ‘true nature’? Hoe blijf je trouw aan ’jezelf’? Ook in deze fase bieden we ondersteuning in onze Verdiepingsweken.

In de praktijk

Het doorlopen van de fasen doet iedereen in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Sommige mensen volgen een online cursus, stoppen met drinken en blijven voor altijd gestopt. Anderen lezen het boek met het werkboek, drinken een paar weken niet, een paar weken wel en nemen dan weer opnieuw een besluit. Ieder mens heeft zijn eigen tempo en dynamiek van bewustwording. Ons aanbod sluit aan en zal je altijd meer bewustzijn, inzicht en kennis brengen, waar jij dan ook maar in je persoonlijke situatie bent.

Het actuele aanbod van Petra Moes, de kunst van nuchter leven:

1. Online cursus 30 Dagen zonder alcohol

De online cursus 30 dagen zonder alcohol geeft je iedere dag een video met theorie en tips om een maand niet te drinken. Je doorloopt op een snelle manier de eerste 4 fasen. De cursus loopt synchroon met het boek en tijdens het doen van de cursus krijg je suggesties bepaalde pagina's te lezen. Zo werk je het boek door in plaats van dat je het alleen maar leest.

2. Online cursus 100 Dagen zonder alcohol

Wanneer je een radicale verandering wilt en echt je patroon rondom alcohol wilt onderzoeken dan is 100 Dagen zonder alcohol het ideale hulpmiddel. De eerste 30 dagen is gelijk aan de online cursus 30 Dagen zonder alcohol. Daarna krijg je nog 20 video's. In het begin om de andere dag en dan steeds met wat meer dagen er tussen. Het niet drinken wordt gewoner en de aangeboden stof gaat meer over verdieping en integratie dan 'het drankje laten staan'. Het is mogelijk om na de 30 Dagen zonder alcohol in te stappen op dag 31.

3. Werkboeken

Er zijn 3 werkboeken die in totaal 100 Dagen zonder alcohol beslaan (1-30 / 31-65 / 66-100). Met behulp van deze werkboeken is er een stevig houvast om een nieuwe gewoonte daadwerkelijk te integreren in je persoonlijke leven. Dagelijks zijn er pagina's om in-en- uit te checken. Daarnaast ook elke dag een prikkelende vraag en tips.

4. De Verdieping

Een paar keer paar jaar geven we een meerdaagse training voor wie zich wil verdiepen en persoonlijk wil ontwikkelen. Wanneer je stopt met drinken is de vraag vaak: wie ben ik eigenlijk zonder alcohol en hoe geef ik mijn nieuwe leven en wie ik in essentie ben vorm? Het gaat in deze dagen niet vaak over alcohol en toch is het dat wat de deelnemers bindt.

5. Boost sessie

Petra is beschikbaar voor een online Boost - sessie. Dit is een gesprek voor iedereen die een mentale opkikker nodig heeft. Het is speciaal bedoeld voor diegene die het boek hebben gelezen, de online cursus hebben gedaan of een training in het verleden. In dit gesprek kijken we naar eventuele stagnaties in je leven en hoe je weer zicht krijgt op essentie. Ook wanneer je te maken hebt met een terugval kan een enkel gesprek je weer op de rit krijgen. Heb je behoefte aan een langduriger traject of real live contact? Kijk dan bij de collega's die wij aanbevelen. Deze gegevens zijn binnenkort beschikbaar.

6. DKVNL voor Professionals

In deze 4-daagse training nemen we je mee naar de 'achterkant' van de training de Basis die wij bijna 20 jaar hebben gegeven. We leggen uit waarom dit programma zo goed werkt, zoomen in op de opbouw en inhoud. We doen de door ons toegepaste interventies en technieken uit de doeken en voorzien je van een schat aan materiaal en werkvormen. Na het volgen van deze training kun je zelf bepalen hoe je de opgedane kennis en kunde wilt toepassen in je professionele praktijk.

 

Als je nieuwe oceanen wilt ontdekken
moet je bereid zijn het zicht op de kust te verliezen