De methode Voorbij Alcohol is een eenvoudige manier om te stoppen met drinken en te gaan leven vanuit vrijheid en helderheid. De methode richt zich niet zozeer op een verbetering als wel op een diepgewortelde verandering van de relatie met alcohol.

Voor wie is deze methode geschikt:

 • iedereen die zijn relatie met alcohol als ‘onvrij’ ervaart
 • mensen met zelf-reflecterend vermogen, vaak mbo of hoger opgeleid

In de gezondheidszorg en verslavingszorg worden classificaties gebruikt om alcoholproblematiek aan te geven. Daarbij worden de termen sociaal drinker, bovenmatig (of stevige) drinker, probleemdrinker en alcoholafhankelijkheid gebruikt. Die gaan over de hoeveelheid die je drinkt. De methode Voorbij Alcohol kijkt niet naar hoeveelheid, maar naar de mate van vrijheid. Bijvoorbeeld: kan een feestje leuk zijn als er geen alcohol is? Kun je ontspannen zonder alcohol? Wat doe je bij verveling of een euforisch gevoel? Afhankelijkheid gaat niet over kwantiteit. Ook als je 2 glazen per dag drinkt kun je daarin onvrijheid ervaren.

Het kan zijn dat je zoveel alcohol gebruikt dat een (aanvullend) traject met medische begeleiding nodig is. Daarom hebben we voordat je meedoet aan een cursus of training altijd persoonlijk contact.

De methode blijkt bij uitstek te werken voor de High Functioning Alcoholic (HFA) of ‘hoog presterende alcoholist’. Ook voor binge-drinkers (mensen die af en toe maar dan heel erg veel drinken) heeft Voorbij Alcohol de nodige handvatten om een drastische verandering te bewerkstelligen.

Waarom zou je deze methode gebruiken?

 • De methode Voorbij Alcohol richt zich op een verdere psychologische ontwikkeling en toename van het bewustzijn die door alcohol deels is gestagneerd. Anders gezegd: in de methode krijg je zicht op waar alcohol je vandaan heeft gehouden. Vervolgens leer je hoe je je daar mee kunt verhouden.
 • Er is uitgebreid aandacht voor en beoefening van de dagelijkse praktische toepassingen daarvan.
 • Alcohol en het proces van niet drinken wordt gezien als een ingang naar persoonlijke (en transpersoonlijke) ontwikkeling en niet als probleem waar je vanaf moet zien te komen.
 • Er wordt daarnaast, en vooral in de eerste fase aandacht besteedt aan de fysieke en gezondheidsaspecten van het gebruik van alcohol en het stoppen daarmee.
 • Stoppen met het gebruik van alcohol via deze methode heeft naast de toename van gezondheid vooral veel effect op je geestelijk welbevinden. Je ervaart meer ruimte, vrijheid, rust, kracht en autonomie.

Wat zijn de uitgangspunten, de leidende principes?

 • Je drinkt niet voor korte of langere tijd.

Minderen houdt de psychische onvrijheid in stand. Je hoeft hier nog niet een besluit over te nemen of dat zeker te weten, dat komt in de methode, in de eerste fase, aan bod.

 • Verlangen is je motor.

Het gaat niet over wat je niet meer wilt, dat weet je wel, het gaat over wat je ten diepste wél zou willen. In onze vroege jeugd stoppen we veel verlangens in de kast omdat ze toen niet vervuld zijn. We hebben het opgegeven diep te verlangen, terwijl dat nu juist je motor is. Als volwassene is het mogelijk de vitaliteit van verlangen zelf toe te laten zonder dat het persé vervuld moet worden. Hier mee in contact zijn geeft oneindig veel vrijheid.

 • Je ervaring in het moment is leidend.

Alcohol is een middel wat helpt bij het niet hoeven zien of voelen wat zich in je afspeelt. Door dit te leren, en te oefenen met het erkennen en herkennen van je ervaringen, is alcohol niet meer nodig. Je hoeft nergens naar toe en gaat niets uit de weg. Je kunt gaan zien waar je je hebt laten leiden door aannames, overtuigingen en meningen en beelden over de toekomst of uit het verleden.

 • In contact met een ander leer je over jezelf

Wanneer je in fysieke nabijheid bent van anderen leer je meer, sneller en intensiever dan dat je dat alleen in je hoofd,- of met een boek kunt doen.

 1. Door het delen van je ervaringen (en die van anderen te horen) verandert je isolement.
 2. Je ervaringen worden makkelijker en beter in jezelf te herkennen omdat je niet alleen mentaal met jezelf bezig bent.
 3. De lessen werken direct en spot-on. Je krijgt direct feedback of een reactie, in levende lijve.
 4. De groep is je leeromgeving en werkt als een laboratorium. Je leert (en beoefent) in het contact met een ander iets over hoe jij in het leven staat of wil staan.

Hoe is de methode opgebouwd?

De methode doorloopt 5 fasen:

 1. voorbereiding – erkennen wat alcohol doet en wat je in je leven wilt
 2. besluit – een helder, gefundeerd en ‘smart’ besluit voor de periode dat je niet drinkt
 3. actieve verandering – opbouwen en verzamelen van ervaringen vaneen nuchter leven
 4. evaluatie – terugkijken en een nieuw besluit nemen (herhalen van 2 en 3)
 5. integratie en groei – besluiten waar en hoe je je verder wilt ontwikkelen

Tijdens het werken met de methode, of het nu is in een solosessie of een training, kun je je steeds afvragen: waar kijk ik eigenlijk naar? We voelen ons vaak overrompeld door emoties of situaties en reageren impulsief. Door te kijken naar de verschillende gebieden in je leven krijg je helderheid over je doen en laten.
Die aandachtsgebieden zijn:

 1. in jezelf – hoe leer je innerlijk te luisteren, wat is waar, wat stuurt mij, wat bestrijdt mij?
 2. in relatie tot anderen – hoe maak ik contact, wat stuurt mijn gedrag, wat wil ik zelf?
 3. in je omgeving – hoe verhoud ik me tot de sociale structuren waar ik deel vanuit maak?
 4. in de wereld – hoe sta ik in de wereld? Waar wil ik zijn?

Hoe werkt het?

1. voorbereiding

Je krijgt theorie en diverse modellen uitgelegd waardoor je op een gestructureerde manier naar jezelf en je gedrag gaat kijken. Deze theorie en modellen geven inzicht in je beweegredenen, je valkuilen en ook je diepe verlangen. Je gaat onderzoeken wat jouw kwaliteiten zijn, hoe je daar tot nu toe mee om bent gegaan en wat de invloed van alcohol op jouw kwaliteiten is.

2. besluit

Je neemt een positief besluit om je voor een bepaalde, afgesproken tijd, te focussen en laten leiden door een belangrijke kwaliteit van jou. De consequentie van dat besluit is dat je niet drinkt. Het nemen van het besluit is de belangrijkste en kortste fase.

3. actieve verandering

Je drinkt geen alcohol en zult daar aan moeten wennen. Alle gelegenheden (mensen, plaatsen, feestdagen) waarbij je eerder wel dronk zijn nieuw. Je kunt dit gaan zien als een experiment, een avontuur. Je gaat bouwen aan nieuwe ervaringen. Het is nodig om dat met bewustzijn te doen. Hiervoor krijg je opdrachten en tips. Je vindt steun bij de (online) groepsgenoten.

4. evaluatie

Je gaat terugkijken naar je ervaringen van je alcoholvrije periode. Waar was het beter dan eerst, waar was het minder leuk of goed dan toen je wel dronk. Aan de hand van deze ervaringen neem je opnieuw een besluit.

5. integratie en groei

Je raakt steeds meer gewend aan niet drinken, net als de mensen in je omgeving. Je vraagt je soms af of je nooit meer zult drinken. Om langdurig alcoholvrij te blijven is het van belang om je toe aandacht te houden bij wie jij in essentie bent. Welke kwaliteiten ga je vorm geven? Hoe ga je zorgen dat je het contact niet verliest met jouw ‘true nature’? Hoe blijf je trouw aan ’jezelf’? Ook in deze fase bieden we ondersteuning.

In de praktijk

Het doorlopen van de fasen doet iedereen in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. Sommige mensen volgen een training, stoppen met drinken en blijven voor altijd gestopt. Anderen doen een solosessie of de online cursus, drinken een paar weken niet, een paar weken wel en nemen dan weer opnieuw een besluit. Ieder mens heeft zijn eigen tempo en dynamiek van bewustwording. Ons aanbod sluit aan en zal je altijd meer bewustzijn, inzicht en kennis brengen, waar jij dan ook maar in je persoonlijke situatie bent.

Het actuele aanbod van Petra Moes, de kunst van nuchter leven:

1. Solosessie

In een persoonlijk gesprek kijken we wat onder jouw patroon van je alcoholgebruik ligt, welke behoefte en verlangens, wat je vermijdt en waar je van weg beweegt.

2. Online cursus

In de online cursus krijg je 30 dagen lang iedere dag een video waarin je theorie en tips krijgt om een maand niet te drinken. Je doorloopt op een snelle manier de eerste 4 fasen. De online cursus is speciaal bedoeld voor mensen voor wie het laten staan van een drankje redelijk makkelijk is en voor hen die een extra dagelijkse ondersteuning zoeken of een herhaling van wat in de training aan bod komt.

3. Training De Basis

In De Basis besteden we aandacht aan de eerste fase, wat doet alcohol nu werkelijk voor jou. Door hier lang bij stil te staan krijgt je besluit een ontzettend stevig fundament. Je wordt voorbereid op actieve verandering. Op de terugkomavond, 4 weken later, doe je verslag en maak je aan de hand van je ervaringen, een plan voor de periode daarna. Je kunt kiezen voor het volgen van De Basis in een sneltreinvaart in Nederland in 2,5 dag of in half-tempo in een week op Le Puy Ardouin in Frankrijk. Deze trainingen zijn ook geschikt voor hen die al een aantal maanden niet drinken en de omslag willen maken van niet meer mogen drinken naar niet meer willen drinken.

4. De Verdieping 

In workshops van een weekend of van een week ontwikkel je je nuchtere leven verder en dieper rondom een specifiek thema. Belangrijke thema's zijn Contact, Verhalen, Essentie en Innerlijke Criticus. 

5. Solotraject op Maat

Voor wie echt niet in een groep wil of kan of voor wie dit echt moeilijk te plannen is, bieden we de mogelijkheid een solotraject op maat te doen. Dit is een intensief met personal training door Jan en Petra. Deels in Frankrijk, deels op een plek die jou het beste uitkomt.

6. Geheime groep op Facebook

Iedereen die een cursus of training doet van De Kunst van Nuchter Leven kan lid worden van de geheime groep op Facebook.

 

Als je nieuwe oceanen wilt ontdekken
moet je bereid zijn het zicht op de kust te verliezen